home

นมัสการหลวงพ่อพบโชคที่วัดห้วยปลากั้ง

นมัสการหลวงพ่อพบโชคที่วัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

          เดือนกันยายนที่ผ่านมาได้มีโอกาสมาที่วัดห้วยปลากั้งเป็นครั้งแรก แต่ไม่ได้มีโอกาสนมัสการหลวงพ่อพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส ซึ่งเชื่อกันว่าท่านมีความรู้เรื่องโหราศาสตร์ ในการทำนายทายทัก ผู้คนที่มาดูดวง ส่วนใหญ่นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตน ตามความเชื่อส่วนบุคคล และได้ประสบผลสำเร็จในชีวิต มาวันนี้จึงมีความมุ่งมั่นที่จะได้มีโอกาสนมัสการพระอาจารย์เพื่อความเป็นศิริมงคล  

เหนือลานจอดรถ พบรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ ตั้งเด่นเป็นสง่า สร้างความศรัทธาแก่ผู้มาเยือน

ภาพในมุมกว้างของวัดห้วยปลากั้ง มองเห็นเจ้าแม่กวนอิม พระอุโบสถและพระเจดีย์เก้าชั้น

วันนี้มีพุทธศาสนิกชนมากราบนมัสการพระอาจารย์เยอะมาก

  

กราบนมัสการพระอาจารย์พบโชคและรับน้ำพระพุทธมนต์และลูกประคำเพื่อความเป็นศิริมงคล

  

ภายในเจดีย์ มีเจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลัก ด้วยไม้ ตรงบริเวณชั้นหนึ่งของเจดีย์ และแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปประจำชั้นประดิษฐานอยู่ด้วย

ข้อมูลติดต่อ :วัดห้วยปลากั้ง 553 หมู่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

โทร : 08-6620-0647 หรือ 0-5315-0274