English Portuguese Spanish

โลกใบเล็ก

พานบายศรี

พานบายศรี

        เรื่องราวของวิถีไทยที่เราเคยพบเคยเห็นมาในทุกท้องถิ่นล้วนแล้ว ที่สรรค์สร้างขึ้นมาและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและได้หล่อหลอมความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้กับคนในสังคม ให้เห็นถึงการดำเนินชีวิตค่านิยมความเชื่อ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

  

          "พิธีบายศรีสู่ขวัญ"  เป็นหนึ่งในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อรับขวัญสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดความเป็นสิริมงคลพิธีบายศรีสู่ขวัญนับเป็นพิธี แต่โบร่ำโบราณของคนไทยแทบทุกภาคโดยเฉพาะในภาคอีสาน พิธีนี้สะท้อนให้เห็นความเชื่อที่ว่า ทุกคนที่เกิดมามีสิ่งที่เรียกว่า  "ขวัญ"  อยู่ประจำกาย

          "ขวัญ"  มีหน้าที่ในการพิทักษ์รักษา และคอยติดตามเจ้าของไปทุกหนทุกแห่งถ้าขวัญของผุ้ใดอยู่กับตัว แต่ถ้าขวัญของผู้ใดหลบลี้หนีหายผู้นั้นก็จะไม่สบายกายหรือใจได้

  

  

   ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าพิธีบายศรีสู่ขวัญกำเนิดขึ้นมาเมื่อใด การทำบายศรีสู่ขวัญสามารถกระทำได้หลายโอกาสอาทิสู่ขวัญเด็กน้อยสู่ขวัญเฮือนสู่ขวัญแม่ออกกรรม (คลอดบุตรอยู่ไฟ) สู่ขวัญหลวงสู่ขวัญน้อยก่อนแต่งงานสู่ขวัญแขกคนสำคัญที่มาเยือนสู่ขวัญคนป่วยเป็นต้นนอกจากคนแล้ว เช่นการสู่ขวัญวัวควายรวมทั้งการสู่ขวัญถิ่นที่อยู่อาศัยชาวอีสานเชื่อกันว่าการทำบายศรีสู่ขวัญเป็นการเรียกขวัญให้มาอยู่กับตัวซึ่งจะช่วยส่งเสริมเพิ่มพลังใจให้เข้มแข็งและเกิดสิริมงคลเมื่อมีขวัญที่มั่นคงพลังใจ ที่เข้มแข็งดีแล้ว ได้อย่างเป็นสุขพ้นจากเคราะห์ภัยทั้งปวงและยังประกอบภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ บรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายปกติแล้วการทำบายศรีสู่ขวัญจะกระทำโดยพ่อพราหมณ์หรือหมอสู่ขวัญซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตาของชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นอุปกรณ์สำคัญในการทำ พิธีคือ พานบายศรีหรือพานพาขวัญ  ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้ จะวางกี่ชั้นขึ้นกับฐานะของผู้ถูกทำขวัญเช่น

- พาน 3 ชั้น 5 ชั้นเป็นของบุคคลธรรมดา 
- ส่วนพาน 7 ชั้น 9 ชั้น 
ชั้นล่างของพานพาขวัญจะมีพานบายศรีที่ทำด้วยใบตองดอกไม้ข้าวต้มไข่ต้มขนมกล้วยอ้อยปั้นข้าวเงินฮางมีดด้ามแก้ว 
- ชั้น 2, ชั้น 3, ชั้น 4 มักจะตกแต่งด้วยใบศรีและดอกไม้อย่างสวยงามซึ่ง ส่วนใหญ่นิยมใช้ดอกฝางดอกดาวเรืองดอกรักใบเงินใบคำใบคูณใบยอป่า 
- ชั้นที่ 5 จะมีใบศรีและด้ายผูกข้อมือเทียนเวียนหัวเจ้าของขวัญ  

 

   

         นอกจากพานขวัญแล้วยังมีเครื่องบูชาอื่น ๆ เช่นขันบูชาผ้า 1 ผืนแพร 1 วาหวีกระจกเงาน้ำอบน้ำหอมสร้อยและแหวนของเจ้าของขวัญเป็นต้นเมื่อพราหมณ์สู่ขวัญจบแล้วญาติพี่น้องจะเอาข้าวไข่กล้วยใส่ไว้ในมือเจ้าของขวัญจากนั้นพราหมณ์ จะผูกข้อมือซ้ายเพราะแขนซ้ายถือเป็นแขนขวัญเป็นแขนที่อ่อนแอใช้งานหนักไม่ได้การทำพิธีบายศรีสู่ขวัญถือเป็นกลอุบายอย่างหนึ่งของ ให้กับผู้เกี่ยวทำขวัญที่จะไปดำเนินภารกิจใด ๆ ที่สำคัญยิ่งในชีวิตในด้านจิตวิทยาแล้วการบายศรีสู่ขวัญ หลังจากทำขวัญแล้วเจ้าของขวัญจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความมั่นใจในการดำเนินชีวิตมีแรงต่อสู้และมีความสุขยิ่งขึ้นในทางวิทยาศาสตร์กล่าวไว้ว่าทุกช่วงเวลาแห่งความสุข ระงับความเจ็บปวดทำให้จิตใจเคลิบเคลิ้มเบาสบาย ซึ่งตรงกันข้ามกับเวลาที่เราเครียดตื่นเต้นหรือวิตกกังวล หายใจถี่จิตใจว้าวุ่นเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงทำให้มึนศีรษะ โรคเบาหวานและโรคหัวใจได้ด้วยเหตุผลนี้เองพิธีบายศรีสู่ขวัญ นับเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาไทย ตราบจนชั่วลูกชั่วหลานสืบไป

ที่มาของภาพ: จากการประกวดพานบายศรี 2555 ที่อิมแพ็คเมืองทองธานี

ที่มาของข้อมูล: http://www.mordookrungsiam.com/instead_07.html

{} JComments บน

ดอกไม้ดินไทย


ดอกบัวดินไทย งานแฮนด์เมด ราคาเบาๆ

 

ตามรอยอารยธรรม

ไหว้พระเจ้าองค์แสน
ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์
ที่วัดพระธาตุเชิงชุม

นมัสการพระธาตุเชิงชุม

บูชาพระบรมสารีกธาตุ
ชมความงามพระธาตุ
พนมยามค่ำคืน


นมัสการพระธาตุพนม

ชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น
ภูริทัตโตที่วัดศรีสุทธาวาส
จ.สกลนคร

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 

ฮีตสิบสอง คองสิบสี่

สร้างสรรค์งานศิลป์

การจัดสวนถาด

สวนถาด เป็นการ
จำลองธรรมชาติ
ลงในถาดขนาดเล็ก
โดยอาศัยหลักการ
ออกแบบศิลปะ

พานบายศรี

พานบายศรี เป็น
ภูมิปัญญาคนไทย
ในการประดิษฐ์
ใบตองเพื่อใช้ใน
พิธีเรียกขวัญของ
คนในสมัยโบราณ
จนถึงปัจจุบัน

 ร้อยมาลัย

มาลัย หมายถึง
ดอกไม้ประดิษฐ์แบบ
ไทยที่เกิดจากฝีมือ
การประดิษฐ์ประดอย
ของผู้ร้อย ผสานกับ
ความงามของดอกไม้  
กลีบดอกไม้ ใบไม้ 

เพ้นท์กระถาง

กระถางดินเผาเล็ก ๆ 
ราคาถูก นำมาเพิ่ม
มูลค่าได้ง่าย ๆ ด้วย
ฝีมือเรา โดยใช้สี
อะครีลิก

 สวนแนวตั้ง

การจัดสวนแนวตั้ง
เป็นศิลปะการปลูก
พันธุ์ไม้ในพื้นที่จำกัด
ซึ่งกำลังได้รับความ
นิยมกันในสังคมเมือง

 ศิลปะการจัดนิทรรศการ

การจัดนิทรรศการ
เป็นการนำหลักศิลปะ
มาใช้ในการนำเสนอ
ข้อมูล ผลงาน สินค้า

 งานจิตรกรรมของครูมด

ครูมดกับงานวาดภาพ
จิตรกรรมไทยด้วยสี
อะครีลิก

สวนกระเช้า....สวนสวยด้วยมือเรา

การจัดสวนกระเช้า
เป็นการจัดสวนขนาด
เล็กลงในกระเช้า

เล่าเรื่องการประกวดสวนถาด

การแข่งขันจัดสวน
ถาดในเวทีท้องถิ่น
ลงแข่งครั้งแรก ได้
รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ

ภาพการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น สพม.25

ภาพการแข่งขันจัดสวนแก้ว สพม.25

บันทึกการเดินทาง

ไหว้พระธาตุลำปางหลวง

นมัสการ
พระธาตุลำปางหลวง
เสริมศิริมงคลคนเกิดปีฉลู
นั่งรถม้าเมืองลำปาง
ชมเหมืองแม่เมาะ

ชมสวน-นมัสการหลวงพ่อโต

ชมสวน-นมัสการ
หลวงพ่อโต พรหมรังสี
วัดบึงกุ่ม อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา

อุ่นรัก..ริมโขง

เที่ยวถนนคนเดิน
ชมบ้านไม้เมือง
เชียงคาน แวะพัก
สัมผัสหมอกหนาว
ที่อุ่นรักริมโขงรีสอร์ท

 สามวันในกัมพูชา

สัมผัสดินแดน
อารยะธรรมโบราณ
ปราสาทนครวัด
ปราสาทบันทรายไส
ในนครธม กัมพูชา

 เยือนมาเก๊า-ฮ่องกง

การศึกษาดูงานต่าง
ประเทศ หนึ่งในหลักสูตร
ปริญญาโท สาขา
การบริหารการศึกษา

ชมสวนดอกไม้กลางเมืองขอนแก่น

สวนสาธารณะบึง
ทุ่งสร้าง สวยงาม
น่าทึ่ง อีกทางเลือก
หนึ่งในการพักผ่อน

มหัศจรรย์.....บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เมืองปราสาทหิน
ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย
รวยวัฒนธรรม 

แผนที่

มี 90 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ปฏิทิน

January 2020
23
Thursday
01:10

ผู้เยี่ยมชม

7255393
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวม
223
3998
11637
7217590
79953
85698
7255393

Server Time: 2020-01-23 01:10:00