English Portuguese Spanish

โลกใบเล็ก

เนื้อหา

การจัดสวนถาด Garden tray.

การจัดสวนถาด

การจัดสวนเป็นการนำ
ความรู้ด้านการเพาะปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับและ
ทัศนศิลป์มาผสมผสานกัน 

      การจัดสวนเป็นการนำความรู้ด้านการเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและทัศนศิลป์มาผสมผสานกัน โดยใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์ ออกแบบจัดเตรียมพันธุ์ไม้ วัสดุอุปกรณ์ และจัดตกแต่งสวนในรูปแบบใหม่ที่สวยงาม ซึ่งอาจจำลองแบบมาจากธรรมชาติ หรือย่อส่วนทิวทัศน์ธรรมชาติลงในภาชนะ

       สวนในภาชนะ คือ การจัดสวนโดยการจำลองธรรมชาติและเรื่องราวต่าง ๆ มาไว้ในภาชนะที่กำหนด เช่น ตู้กระจก ตู้เลี้ยงปลา ขวดปากกว้าง  ถาดดินเผาก้นลึก  เป็นต้น

ประเภทของการจัดสวนในภาชนะ

       1. การจัดสวนในถาด เป็นการจัดสวนที่ใช้ต้นทุนต่ำกว่าการจัดสวนชนิดอื่น ต้องใช้ความละเอียดอ่อนและพิถีพิถันอย่างมากในการจัด สามารถใช้พันธุ์ไม้และของตกแต่งต่าง ๆ จัดสวนได้โดยไม่จำกัดชนิด และจำนวนตามจินตนาการ

       2.  การจัดสวนในตู้ เป็นการจัดสวนที่ใช้ตู้ปลาขนาดต่าง ๆ เป็นภาชนะในการจัด ส่วนมากจะใช้พันธุ์ไม้ประดับในร่มและใช้ทรายย้อมสีต่างๆ แต่งลวดลายข้างตู้ และด้านล่างของสวนโดยรอบ การจัดสวนในตู้ เรียกว่า สวนตู้แบบชื้น

       3.  การจัดสวนในขวด เป็นการจัดสวนที่ใช้ขวดที่มีรูปร่างลักษณะแปลก ๆ และสวยงาม  โดยอาจเป็น ขวดปากกว้างหรือขวดปากแคบก็ได้พันธุ์ไม้ที่นิยมใช้จัด  เป็นไม้ประดับในร่มที่มีขนาดเล็ก และใช้ทรายย้อมสี หรือหินสีตกแต่งลวดลายพื้นล่างโดยรอบ

       4.   การจัดสวนในโหลแก้ว เป็นการจัดสวนที่มีตั้งแต่ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ในโหลแก้วรูปทรง ต่าง ๆ พันธุ์ไม้ที่ใช้จัดโดยมากจะเป็นพวก กระบองเพชรหรือไม้อวบน้ำรูปแบบทีนิยมจัดเป็นลักษณะสวนทะเล ทราย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการจัดสวนแก้วแบบแห้ง

   
              รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ปี 2553

         สวนขนาดย่อมที่เรารู้จักและคุ้นเคยมีหลากหลายสไตล์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดต้นไม้ในถาด โดยกำหนดทัศนียภาพหลากรูปแบบ ตามแต่จินตนาการ อาทิ ภูเขา ทะเลชายฝั่ง บ้างก็เน้นส่วนประกอบประเภทหิน ดิน ทราย และต้นไม้เป็นหลัก หรือจัดแบบไม้เกาะหิน ไม้ตกกระถางและแจกัน การจัดสวนแบบย่อส่วนนี้ อาศัยองค์ประกอบเพียงเล็กน้อย นั่นคือ ความคิดสร้างสรรค์ และเวลาว่าง สำหรับผู้ที่อยากลงมือตกแต่งสวนขนาดจิ๋วให้สวยและได้น้ำหนัก สัดส่วนที่ดีแล้ว ต้องค่อยเป็นค่อยไป อย่าใจร้อน ควรจะฝึกฝนการใช้สีสัน การจัดแต่งรูปทรง การจัดกลุ่มต้นไม้ให้ผสมผสานกลมกลืน หรือขัดแย้งกันอย่างพอเหมาะ ศึกษาธรรมชาติของต้นไม้ การปลูกและความละเอียดอ่อนในการดูแล รวมถึงการเลือกขนาด รูปทรง และสีสันของภาชนะ ให้เหมาะกับพันธุ์ไม้ และรูปแบบสวนที่กำหนดไว้ ที่สำคัญคือ ไม่ควรมีจุดเด่นมากเกินไปในสวน เพราะจะทำให้ดูเลอะเทอะ อาจทำให้ความสวยงามลดลงได้ สำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญการจัดสวนขนาดย่อมแล้ว การจัดสวน จริงก็ไม่ใช่เรื่องที่ยาก เนื่องจากคุ้นเคยกับการออกแบบ และมองภาพรวมของสวนออกแล้วนั่นเอง

ลักษณะการจัดสวนในภาชนะ

1. สวนที่มีลักษณะคล้ายกับแจกัน 
 
       การจัดสวนลักษณะนี้มี 2 ลักษณะคือ สวนไม้ดอก และสวนไม้ใบ  สวนไม้ดอกจะนิยมการจัดเป็นกลุ่มไม้ดอกหรือ กล้วยไม้ ในภาชนะที่แตกต่าง   กันไป ตามสไตล์ อาทิเช่น กระถาง เครื่องเคลือบ เครื่องจักสาน โลหะ รูปทรงต่างๆ ตามแต่จุดมุ่งหมายในการจัดทำ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการจัดสวนประเภทนี้ นิยมจัดเพื่อเป็นของขวัญ และตกแต่งสถานที่ เนื่องจากมีความแข็งแรง และทนทานกว่าการจัดเป็นช่อดอกไม้ อีกทั้งสามารถย้ายภาชนะได้เมื่อพันธุ์ไม้ เจริญเติบโตขึ้น ส่วนความยาวนานของอายุการใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับประเภท
พันธุ์ไม้ ซึ่งไม้ดอกล้มลุกย่อมมีอายุสั้นกว่าไม้ใบ เป็นต้น 
        ลักษณะการจัดสวน ควรจัดพันธุ์ไม้ที่มีอุปนิสัยเดียวกัน หรือคล้ายกันอยู่ด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการดูแล ลักษณะนิสัยของพันธุ์ไม้แบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ คือ ไม้ที่ชอบแสงรำไร ไม้น้ำ ไม้ที่ชอบแสงแดด ไม้อวบน้ำ และกล้วยไม้ สำหรับผู้ที่ชอบความแตกต่างอาจลองปลูกพันธุ์ไม้ที่มีอุปนิสัยแตกต่างกันไว้ด้วยกันก็ได้ โดยการแบ่งสัดส่วนดินปลูก เครื่องปลูก การให้น้ำ และควรหมั่นดูแลอย่างสม่ำเสมอ ไม่เช่นนั้นไม้อาจเสียทรงเสียความงามได้ 

2. สวนย่อส่วนจากจินตนาการหรือทิวทัศน์ 
         2.1 สวนย่อส่วนทิวทัศน์ภูเขาโดยใช้ก้อนหินจริง หรือท่อนไม้ 
              ลักษณะการจัดสวน อาจจงใจให้เห็นภาพภูเขาขนาดใหญ่ หรือแง่มุมของก้อนหินซึ่งมีดอกไม้ ต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นแทรกอยู่ ภาพที่นำเสนออาจมีส่วนประกอบเป็นสิ่งก่อสร้างจำลอง เช่น สะพาน เรือ รวมถึงคนและสัตว์ชนิดต่างๆ หากต้องการปลูกต้นไม้ในกระถางแล้ว ควรเลือกกระถางที่ไม่ตื้นหรือลึกจนเกินไป ควรมีเนื้อที่ใส่ดินหรือ เครื่องปลูก หากเป็นสวนประเภท ต้นไม้เกาะหิน เกาะไม้ หรือไม้ถูกน้ำเซาะ เช่นต้นไม้จำพวกไทร อาจใช้ภาชนะลักษณะแบน บาง มีขอบยกขึ้นเล็กน้อยเพื่อหล่อเลี้ยงน้ำ เพื่อให้ภาพเกาะกลางน้ำ หรือท่อนไม้ลอยน้ำ การเลือกหินควรพิจารณา ขนาด สีสัน ทรวดทรง ลวดลายในเนื้อหิน มุมมองที่สะดุดตา สวยงาม และมีฐานที่มั่นคง ไม่เช่นนั้นอาจใช้ปูนยึดหินไว้กับถาด หรือหนุนให้มั่นคงด้วยหินก้อนเล็กๆ การจัดแต่งควรให้ขนาดหินเหมาะสมกับถาดที่ใช้ ไม่ควรให้ใหญ่โตจนดูอึดอัด หรือเล็กจนดูอ้างว้างขาดสมดุล

       2.2 สวนย่อส่วนทิวทัศน์ทั่วไป 
             จัดเป็นสวนที่เปิดกว้างด้านความคิดสร้างสรรค์ ผู้จัดสามารถออกแบบตกแต่ง ได้หลากทิวทัศน์ หลายเรื่องราว อาทิ ภาพในจินตนิยาย ชีวิตชนบท ทิวทัศน์ในแหล่งท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ รวมถึงการจัดสวนเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของประเทศ หรือยุคสมัย ก็ได้เช่นกัน หัวใจสำคัญของสวนประเภทนี้อยู่ที่เรื่องราว และองค์ประกอบที่นำเสนอ ดังนั้นผู้จัดจึงต้องเอาใจใส่ในรายละเอียดของเนื้อหา วัสดุตกแต่ง รูปร่างของต้นไม้ และลักษณะ รูปร่าง สีสัน รวมถึงขนาดของภาชนะ ซึ่งจะสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็น และผู้ที่ได้รับเป็นของขวัญ ได้เป็นอย่างดี

                                                  

  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค ปี 2554                    

การนำสวนในภาชนะไปใช้ประโยชน์

        1.     มอบเป็นของขวัญ  ของฝาก  หรือของที่ระลึกให้แก่ผู้อื่นเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ

        2.      นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

        3.      ใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนรู้ด้านการเกษตร เช่น ศึกษาการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในสวนถาด สวนแก้ว หรือสวนขวด การดูแลพันธุ์พืช ตลอดจนวิธีการขยายพันธุ์พืช  เป็นต้น

ดูภาพเพิ่มเติม https://plus.google.com/u/0/photos/116723664743753174999/albums/5990619695123154097

ที่มา : www.สวนถาด.net

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ดอกไม้ดินไทย


ดอกบัวดินไทย งานแฮนด์เมด ราคาเบาๆ

 

ตามรอยอารยธรรม

ไหว้พระเจ้าองค์แสน
ศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์
ที่วัดพระธาตุเชิงชุม

นมัสการพระธาตุเชิงชุม

บูชาพระบรมสารีกธาตุ
ชมความงามพระธาตุ
พนมยามค่ำคืน


นมัสการพระธาตุพนม

ชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น
ภูริทัตโตที่วัดศรีสุทธาวาส
จ.สกลนคร

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 

ฮีตสิบสอง คองสิบสี่

สร้างสรรค์งานศิลป์

การจัดสวนถาด

สวนถาด เป็นการ
จำลองธรรมชาติ
ลงในถาดขนาดเล็ก
โดยอาศัยหลักการ
ออกแบบศิลปะ

พานบายศรี

พานบายศรี เป็น
ภูมิปัญญาคนไทย
ในการประดิษฐ์
ใบตองเพื่อใช้ใน
พิธีเรียกขวัญของ
คนในสมัยโบราณ
จนถึงปัจจุบัน

 ร้อยมาลัย

มาลัย หมายถึง
ดอกไม้ประดิษฐ์แบบ
ไทยที่เกิดจากฝีมือ
การประดิษฐ์ประดอย
ของผู้ร้อย ผสานกับ
ความงามของดอกไม้  
กลีบดอกไม้ ใบไม้ 

เพ้นท์กระถาง

กระถางดินเผาเล็ก ๆ 
ราคาถูก นำมาเพิ่ม
มูลค่าได้ง่าย ๆ ด้วย
ฝีมือเรา โดยใช้สี
อะครีลิก

 สวนแนวตั้ง

การจัดสวนแนวตั้ง
เป็นศิลปะการปลูก
พันธุ์ไม้ในพื้นที่จำกัด
ซึ่งกำลังได้รับความ
นิยมกันในสังคมเมือง

 ศิลปะการจัดนิทรรศการ

การจัดนิทรรศการ
เป็นการนำหลักศิลปะ
มาใช้ในการนำเสนอ
ข้อมูล ผลงาน สินค้า

 งานจิตรกรรมของครูมด

ครูมดกับงานวาดภาพ
จิตรกรรมไทยด้วยสี
อะครีลิก

สวนกระเช้า....สวนสวยด้วยมือเรา

การจัดสวนกระเช้า
เป็นการจัดสวนขนาด
เล็กลงในกระเช้า

เล่าเรื่องการประกวดสวนถาด

การแข่งขันจัดสวน
ถาดในเวทีท้องถิ่น
ลงแข่งครั้งแรก ได้
รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประเทศ

ภาพการแข่งขันจัดสวนถาดชื้น สพม.25

ภาพการแข่งขันจัดสวนแก้ว สพม.25

บันทึกการเดินทาง

ไหว้พระธาตุลำปางหลวง

นมัสการ
พระธาตุลำปางหลวง
เสริมศิริมงคลคนเกิดปีฉลู
นั่งรถม้าเมืองลำปาง
ชมเหมืองแม่เมาะ

ชมสวน-นมัสการหลวงพ่อโต

ชมสวน-นมัสการ
หลวงพ่อโต พรหมรังสี
วัดบึงกุ่ม อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา

อุ่นรัก..ริมโขง

เที่ยวถนนคนเดิน
ชมบ้านไม้เมือง
เชียงคาน แวะพัก
สัมผัสหมอกหนาว
ที่อุ่นรักริมโขงรีสอร์ท

 สามวันในกัมพูชา

สัมผัสดินแดน
อารยะธรรมโบราณ
ปราสาทนครวัด
ปราสาทบันทรายไส
ในนครธม กัมพูชา

 เยือนมาเก๊า-ฮ่องกง

การศึกษาดูงานต่าง
ประเทศ หนึ่งในหลักสูตร
ปริญญาโท สาขา
การบริหารการศึกษา

ชมสวนดอกไม้กลางเมืองขอนแก่น

สวนสาธารณะบึง
ทุ่งสร้าง สวยงาม
น่าทึ่ง อีกทางเลือก
หนึ่งในการพักผ่อน

มหัศจรรย์.....บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ เมืองปราสาทหิน
ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย
รวยวัฒนธรรม 

แผนที่

มี 18 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ปฏิทิน

January 2020
30
Thursday
00:16

ผู้เยี่ยมชม

7271059
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
รวม
19
1716
7848
7243756
95619
85698
7271059

Server Time: 2020-01-30 00:16:33